CRAZY TO DO LIST: BEFORE 25

BEFORE 25

  • Phiêu lưu quanh Việt Nam một mình — Adventure around Vietnam alone
  • Nhảy bungee >100 m ———————- Bungee jumping > 100m
  • Tiếp xúc với ma/thế giớ tâm linh ——— Contact with ghost/another world
  • Cạo trọc đầu ———————————– Shaved head