Trở lại với học thuật – Back to the academy

Gallery

#Call_Him_Back

#Academy

Trở lại với học thuật sau 2 năm lông bông chơi bờiTriệu hồi hắn ta để cày cuốc thôi!Back to the academy after 2 years of wandering.Call him back, time to fight!#Call_Him_Back#Academy

Posted by Long Nguyen on Monday, April 3, 2017

 

Long Liều Lĩnh, Seoul, 2017-Apr-08, 00h45 a.m

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.